ACTIVITATS

Durant més de 30 anys en el sector de la hidràulica hem desenvolupat projectes diversos, sempre amb la màxima professionalitat. Serveixi aquesta mostra com a exemple dels treballs que hem realitzat:

ESTACIONS DE BOMBAMENT

FREÀTIQUES I PLUVIALS


Estació de bombament d’aigües pluvials i freàtiques, del tram de l’AVE del Prat de LlobregatUBICACIÓ El Prat de Llobregat

Fabricació i muntatge de conjunt de caldereria d’acer galvanitzat en calent, amb les bombes i la valvuleria corresponent.

AMIDAMENTS:  -col·lectors d’impulsió Ø 400 x 1
                      -tubs d’impulsió Ø 200 x 4 
Avís legal
SELGA DHIN SL · HIDRÀULICA APLICADA
Polígon Industrial PLA DE FOGARS · C. Llevant, naus 1 i 2 · 08495 FOGARS DE LA SELVA (Barcelona)
T. 972 874 741 · F. 972 874 742 · info@selgadhin.com