ACTIVITATS

Durant més de 30 anys en el sector de la hidràulica hem desenvolupat projectes diversos, sempre amb la màxima professionalitat. Serveixi aquesta mostra com a exemple dels treballs que hem realitzat:

ESTACIONS DE BOMBAMENT

CONTRAINCENDIS


Nova carretera Vic-Olot, tram túnel de BraconsUBICACIÓ Torelló

Fabricació i muntatge de conjunt de caldereria d’acer al carbó, amb les bombes i la valvuleria corresponent.

AMIDAMENTS:  -col·lectors d’impulsió Ø 250 x 1
                      -col·lectors d’aspiració Ø 250 x 1 
Avís legal
SELGA DHIN SL · HIDRÀULICA APLICADA
Polígon Industrial PLA DE FOGARS · C. Llevant, naus 1 i 2 · 08495 FOGARS DE LA SELVA (Barcelona)
T. 972 874 741 · F. 972 874 742 · info@selgadhin.com