ACTIVITATS

Durant més de 30 anys en el sector de la hidràulica hem desenvolupat projectes diversos, sempre amb la màxima professionalitat. Serveixi aquesta mostra com a exemple dels treballs que hem realitzat:

XARXES PER AIGÜES POTABLES, RESIDUALS, FREÀTIQUES I CONTRAINCENDIS

PRFV


Estació de bombament d’aigües freàtics, del tram de l’AVE de Can Tunis.UBICACIÓ Hospitalet de Llobregat

Muntatge de canonada  de PRFV per impulsió d’aigües freàtiques.

AMIDAMENTS: -120 m Ø 1400-6 atm 
Avís legal
SELGA DHIN SL · HIDRÀULICA APLICADA
Polígon Industrial PLA DE FOGARS · C. Llevant, naus 1 i 2 · 08495 FOGARS DE LA SELVA (Barcelona)
T. 972 874 741 · F. 972 874 742 · info@selgadhin.com