ACTIVITATS

Durant més de 30 anys en el sector de la hidràulica hem desenvolupat projectes diversos, sempre amb la màxima professionalitat. Serveixi aquesta mostra com a exemple dels treballs que hem realitzat:

XARXES PER AIGÜES POTABLES, RESIDUALS, FREÀTIQUES I CONTRAINCENDIS

PVC-O


Nova carretera Vic-Olot, tram túnel de La CodinaUBICACIÓ Sant Esteve d’en Bas

Muntatge de la canonada d’impulsió de la xarxa de contraincendis.

AMIDAMENTS:  -2.450 m Ø 200-25 atm
                      -914 m Ø 110-25 atm
                      -15 hidrants enterrats S/UNE 23407 
Avís legal
SELGA DHIN SL · HIDRÀULICA APLICADA
Polígon Industrial PLA DE FOGARS · C. Llevant, naus 1 i 2 · 08495 FOGARS DE LA SELVA (Barcelona)
T. 972 874 741 · F. 972 874 742 · info@selgadhin.com