ACTIVITATS

Durant més de 30 anys en el sector de la hidràulica hem desenvolupat projectes diversos, sempre amb la màxima professionalitat. Serveixi aquesta mostra com a exemple dels treballs que hem realitzat:

XARXES PER AIGÜES POTABLES, RESIDUALS, FREÀTIQUES I CONTRAINCENDIS

PVC-O


Urbanització del sector residencial El VivetUBICACIÓ Vic

Muntatge de la canonada per distribució i hidrants.

AMIDAMENTS:  -470 m Ø 200-16 atm
                      -106 m Ø 180-16 atm
                      -114 m Ø 160-16 atm
                      -520 m Ø  110-16 atm 
Avís legal
SELGA DHIN SL · HIDRÀULICA APLICADA
Polígon Industrial PLA DE FOGARS · C. Llevant, naus 1 i 2 · 08495 FOGARS DE LA SELVA (Barcelona)
T. 972 874 741 · F. 972 874 742 · info@selgadhin.com