ACTIVITATS

Durant més de 30 anys en el sector de la hidràulica hem desenvolupat projectes diversos, sempre amb la màxima professionalitat. Serveixi aquesta mostra com a exemple dels treballs que hem realitzat:

XARXES PER AIGÜES POTABLES, RESIDUALS, FREÀTIQUES I CONTRAINCENDIS

FD


Urbanització del polígon industrial Mas Puigverd.UBICACIÓ Palafolls

Muntatge de canonada  de FD, per distribució i hidrants.

AMIDAMENTS:  -3.208 m Ø 150
                      -11 hidrants de columna seca S/UNE 23405 
Avís legal
SELGA DHIN SL · HIDRÀULICA APLICADA
Polígon Industrial PLA DE FOGARS · C. Llevant, naus 1 i 2 · 08495 FOGARS DE LA SELVA (Barcelona)
T. 972 874 741 · F. 972 874 742 · info@selgadhin.com